HomeCiekaweUtylizacja odpadów spożywczych – co należy wiedzieć?

Utylizacja odpadów spożywczych – co należy wiedzieć?

Utylizacja odpadów spożywczych – co należy wiedzieć?

 

Gospodarka odpadami spożywczymi to temat, który powinien zainteresować każdego przedsiębiorcę zajmującego się produkcją, przetwórstwem czy handlem tego rodzaju produktami. Warto więc wiedzieć, na czym polega utylizacja odpadów spożywczych oraz jak wygląda procedura z tym związana.

Czym jest utylizacja odpadów spożywczych?

To nic innego, jak pozbywanie się, w sposób bezpieczny dla otoczenia i środowiska, odpadów będących produktem ubocznym procesu produkcji, obróbki czy też odpadami odzwierzęcymi. Dotyczy to również produktów przeterminowanych, wycofanych z użytku, zepsutych oraz resztek pochodzących, na przykład, z lokali oferujących gastronomię.

Przepisami związanymi z utylizacją odpadów powinny być zainteresowane osoby prowadzące restauracje, puby, bary, ale również przedsiębiorcy będący właścicielami sklepów spożywczych oraz innych lokali, gdzie można nabyć napoje lub jedzenie. Warto wiedzieć, że Państwowa Inspekcja Sanitarna ma prawo do kontroli poprawności procedur utylizacji odpadów spożywczych. Jeśli w trakcie kontroli okaże się, że usuwanie ich odbywa się niezgodnie z przepisami, na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara.

Na czym polega utylizacja odpadów spożywczych?

Wbrew pozorom, nie jest to nic skomplikowanego. Przede wszystkim przedsiębiorca zobowiązany do stosowania się do przepisów związanych z utylizacją odpadów spożywczych, powinien wyposażyć lokal w specjalny pojemnik z odpowiednim oznaczeniem, w którym składowane będą produkty przeznaczone do usunięcia. Konieczne jest również podpisanie umowy z firmą świadczącą usługi utylizacji odpadów. Warto również sprawdzić, czy wybrany podmiot posiada wszelkie wymagane zezwolenia do świadczenia usług utylizacji.

Utylizacja odpadów spożywczych – zakres usługi

Umowa zawierana z firmą powinna zawierać informację dotyczącą częstotliwości utylizowania odpadów, a także stawkę za ich odbiór. W zakres świadczonej usługi wchodzi odbiór odpadów we wskazanym terminie, załadunek, transport na miejsce utylizacji, a następnie ich unieszkodliwienie. Firma pozostawia również klientowi kolejne opakowanie na odpady, a po całej procedurze przesyła dokumenty potwierdzające prawidłowo przeprowadzoną utylizację.

Ustawa o odpadach z 2010 r. oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów jasno określa, którzy przedsiębiorcy zobowiązani są do utylizacji odpadów spożywczych oraz jakich formalności należy dopełnić w tym zakresie. Warto przestrzegać tego przepisu, by nie narazić się na ewentualne koszty związane z karami po kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Marcelina@mastermedia.info.pl

http://datasolutions.com.pl/jak-prowadzic-marke-w-wirtualnym-swiecie/ http://cuncambias.org/wybieramy-nowoczesne-lampy-ogrodowe/ http://mundopediu.com