Jak często potrzebna jest kontrola kardiowertera?

Wszczepialny kardiowerter-defibrylator (ICD) to urządzenie, które wykrywa każde zagrażające życiu, szybkie bicie serca. Takie nieprawidłowe bicie serca nazywane jest arytmią. Jeśli arytmia zostanie wykryta, urządzenie szybko wysyła impuls elektryczny do...

Continue reading