HomeBiznesSkup metali kolorowych szansą na przetwarzanie metali

Skup metali kolorowych szansą na przetwarzanie metali

Skup metali kolorowych szansą na przetwarzanie metali

Polacy przyzwyczaili się do segregowania odpadów różnego pochodzenia, coraz częściej także można spotkać osoby i firmy, które zawodowo zajmują się skupem wybranych rodzajów złomu i odpadów niemetalowych. Skup metali kolorowych jest jednym z takich miejsc, które skupując różnego rodzaju metalowy złom, przyczyniają się do ochrony środowiska.

Które metale można sprzedać w skupie metali

Najczęściej skup metali kolorowych kojarzony jest z miejscem, w którym można sprzedać puszki aluminiowe po napojach. Jest to jedynie jeden z produktów wykonanych z aluminium, których skup jest możliwy. W profesjonalnych skupach można sprzedać miedź, aluminium, mosiądz, stal czy żeliwo. W zależności od rodzaju produktu wykonanego z danego metalu, różna można być również cena za kg złomowanego metalu, przy czym w skupie można sprzedać metale w postaci wiórków, kabli czy nawet puszek. Wyższe ceny skup metali kolorowych proponuje w przypadku metali mniej dostępnych, do których zalicza się m.in. cynk, ołów, wolfram i nikiel. Niektóre skupy są również zainteresowane skupowaniem całych podzespołów, wykonanych z metalu, jak np. silniki, wirniki czy alternatory.

Zróżnicowany cennik za metale kolorowe

Nawet w obrębie tej samej kategorii metali skup metali kolorowych http://www.stellmet.pl/ oferuje różne stawki za kilogram skupowanego metalowego złomu. W przypadku miedzi czy aluminium oddzielnej wycenie mogą podlegać kable w izolacji, natomiast pozostałe rodzaje metalowego złomu są bardzo precyzyjnie wyszczególnione. Najwyższe ceny obowiązują w przypadku złomu energetycznego czystego, najniżej wyceniane są przedmioty z metali kolorowych, które są zabrudzone. Niższe ceny obowiązują zatem na różnego rodzaju chłodnice czy puszki, przy których dodatkowo jest odliczana wartość procentowa jako ekwiwalent za zanieczyszczenia w puszkach. W skupie metali kolorowych można również sprzedać mniej dostępne rodzaje metali, jak nikiel czy wolfram, ale także węgliki spiekane czy cynę o wysokiej zawartości czystego metalu (cyna 90% i cyna 100%).
W zależności od ilości metalu kolorowego niektóre złomy są również w stanie zapewnić transport skupowanego surowca z jednoczesnym ważeniem skupowanych produktów metalowych u klienta. Podobnie jak w przypadku skupu w firmie skupującej metale kolorowe, także w tym przypadku płatność realizowana jest jako płatność gotówkowa, zaś wraz z potwierdzeniem transakcji klient otrzymuje dokumenty, które może przedstawić w odpowiednich organach odpowiedzialnych za ochronę środowiska.

Marcelina@mastermedia.info.pl