HomeBiznesPodział robót ziemnych

Podział robót ziemnych

Podział robót ziemnych

Głównym celem robót ziemnych jest oczywiście odpowiednie przygotowanie podłoża, najczęściej dla posadowienia nowego budynku albo dowolnej budowli naziemnej lub nadziemnej. Bardzo często celem robót ziemnych jest zmiana ukształtowania powierzchni konkretnego terenu. Tradycyjne roboty ziemne opole bardzo często obejmują: dokładne odspojenie od calizny, wydobycie urobku i jego transport oraz układanie i zagęszczanie masy ziemnej.

Najpopularniejszy podział robót ziemnych

Roboty ziemne opole – Ksetra najłatwiej podzielić ze względu na sposób urabiania gruntów. Możemy mieć na przykład do czynienia z robotami ziemnymi ręcznymi, które dotyczą głównie gruntów mało rozluźnionych i spoistych. Roboty ręczne stosuje się zazwyczaj w przypadku bardzo niewielkiego obmiaru robót. Drugą grupę stanowią roboty ziemne za pomocą profesjonalnego sprzętu mechanicznego. Mowa tutaj oczywiście o spycharkach, koparkach, zgarniarkach, itp. Roboty ziemne opole za pomocą sprzętu mechanicznego wykonuje się w przypadku dużego obmiaru robót. Ostatnią grupę stanowią roboty ziemne za pomocą materiałów wybuchowych, które są jedynym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy to mamy do czynienia z gruntami skalistymi i litymi.

Najczęściej spotykane roboty ziemne

W dzisiejszych czasach zdecydowanie najczęściej spotykanymi formami robót ziemnych są wykopy wąsko-przestrzenne oraz wykopy szeroko-przestrzenne. W przypadku wykopów możemy mieć do czynienia z wykopami tymczasowymi i trwałymi. Wykopy tymczasowe występują na przykład w sytuacji, gdy w ich przestrzeń wbudowany zostanie konkretny obiekt, a reszta ulega całkowitej likwidacji. Wykopy trwałe bardzo często stosuje się z kolei na trasie budowy autostrad, czy linii kolejowych. Bardzo popularną formą robót budowlanych są także nasypy, które możemy podzielić na nasypy kontrolowane i niekontrolowane. Nasypy kontrolowane układa się zazwyczaj warstwami i bardzo dokładnie zagęszcza (np. nasypy pod nawierzchnie dróg). Nasypy niekontrolowane to nic innego jak zwykłe odkłady zwałowane albo pryzmowane.

Profesjonalne wytyczanie robót ziemnych

Wytyczanie robót ziemnych, to nic innego jak zakładanie osnowy geodezyjnej obiektu. W dzisiejszych czasach możemy spotkać się z wytyczaniem powierzchniowym oraz liniowym. Wytyczanie powierzchniowe wykorzystywane jest przede wszystkim w przypadku wznoszenia budynków i budowli zwartych (precyzyjne tyczenie obrysu danego budynku) albo niwelacją terenu (tzw. siatka pomiarowa). Wytyczanie liniowe wykonuje się gdy związane są z budową dróg albo tras instalacji podziemnych. Tyczenie liniowe to między innymi tyczenie osi jezdni albo tradycyjne wzorniki pochylenia skarp.

Marcelina@mastermedia.info.pl