HomeCiekaweNierówny podział majątku po rozwodzie

Nierówny podział majątku po rozwodzie

Nierówny podział majątku po rozwodzie

Wraz z unieważnieniem małżeństwa ustaje wspólność ustawowa. Następstwem zakończenia związku jest więc konieczność podziału majątku. Polskie prawo zakłada, że po rozwodzie każda ze stron dostaje połowę wspólnie gromadzonego majątku. Czasami jednak zdarza się, że sąd odstępuje od tej zasady. W jakiej sytuacji? Sprawdź!

Kiedy należy Ci się więcej?

Przyznanie jednej ze stron praw do większej części majątku ma zasadność wtedy, kiedy jeden ze współmałżonków w sposób rażący nie przyczyniał się do powiększania zasobów rodziny, mimo możliwości zarobkowych. Kiedy, wbrew idei instytucji małżeństwa, mąż czy żona zaniedbują potrzeby członków rodziny, pokrzywdzona strona może wnioskować o przyznanie jej większej części majątku. Powodem takiej sytuacji może być również długotrwała separacja, trwonienie wspólnych pieniędzy przez jedną osobę, nałogi (hazard, alkoholizm) czy wykonywanie zbyt ryzykownych operacji finansowych zagrażających stabilności ekonomicznej rodziny.

Intercyza

Zasada równego podziału majątku po rozwodzie nie obowiązuje również osób, które przed powiedzeniem sakramentalnego TAK podpisały intercyzę. Umowa spisana między osobami wchodzącymi w formalny związek zakłada, że majątek, którego dorobi się każda osoba, zostaje w posiadaniu danego współmałżonka. Dzięki zupełnej rozdzielności majątkowej, podział wszystkich dóbr po rozwodzie nie jest kwestią sporną.

Fachowe doradztwo

Podjęcie racjonalnej i właściwej decyzji dotyczącej podziału wspólnie gromadzonego majątku nie jest łatwe. Nieocenioną pomocą podczas procesu rozwodowego będzie konsultacja z prawnikiem doświadczonym w sprawach rodzinnych i dotyczących podziału majątku. Na stronie adwokat-katowice.info.pl znajdziesz więcej informacji.

 

 

Marcelina@mastermedia.info.pl

torby ekologiczne ortodoncja katowice