HomeCiekaweWłaściwości konstrukcyjne wtyczek i gniazdek

Właściwości konstrukcyjne wtyczek i gniazdek

Właściwości konstrukcyjne wtyczek i gniazdek

Właściwości konstrukcyjne wtyczek i gniazdek stopniowo się rozwijają w celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem czy wywołania pożaru. Środki bezpieczeństwa mogą obejmować wymiary i układ gniazda, które pozwalają na prawidłowe włożenie wtyczki do gniazda oraz zabezpieczenie w taki sposób, aby urządzenie było uziemione przed podłączeniem zasilania.

Uziemienie gniazdka

Trzeci zestyk do połączenia z uziemieniem ma chronić przed uszkodzeniem izolacji podłączonego urządzenia. Wcześniejsze kontakty i gniazdka zostały poprawione, aby obejmować uziemnik lub zostały zastąpione na rzecz nowych typów uziemień. Różne typy wtyczek są stosowane w różnych klasach urządzeń. Przypisana klasa zależy od tego, czy urządzenie jest uziemione, czy też ma określony stopień izolacji. Klasa I na przykład dotyczy urządzeń uziemionych, które wymagają trzeciego kontaktu we wtyczce oraz gniazdku, podczas gdy klasa II dotyczy odkrytych urządzeń zabezpieczonych podwójną
izolacją. Kontakty każdej klasy posiada w swojej ofercie dobra hurtownia elektryczna https://www.egniazdka.pl/.

Polaryzacja wtyczek

Wyłączniki jednobiegunowe przerywają linię boczną obwodu lub zapewniają, że korpusy łebkowe lampy zaciskowej są podłączone do neutralnej strony zasilania, minimalizując ryzyko kontaktu z żywymi częściami. Wymaga to wtyczki, która może być podłączona tylko do gniazda w taki sposób, aby przewody zasilania i przewodu neutralnego nie były wymieniane. W większości wzorów takie spolaryzowane wtyczki nie mogą być łączone z gniazdami niespolaryzowanymi. Systemy okablowania, w których obydwa przewody obwodowe mają znaczący potencjał w odniesieniu do ziemi, nie korzystają z spolaryzowanych wtyczek. Tego rodzaju akcesoria również posiada w swojej ofercie hurtownia elektryczna.

Bezpieczne kontakty

Wtyczki i gniazda są zaprojektowane jako system spełniający normy bezpieczeństwa i niezawodności. Niektóre rodzaje gniazd mogą przyjmować więcej niż jeden rodzaj wtyczki; jeśli jest to oficjalny, zatwierdzony zamiar projektu gniazdka, wszystkie zatwierdzone kombinacje będą testowane zgodnie z odpowiednimi normami bezpieczeństwa. Czasami połączenia mogą pozwolić na przepływ energii, ale mogą nie odpowiadać normom dotyczącym siły krycia, uziemiania, bieżącej pojemności, żywotności lub bezpieczeństwa. Złącze improwizowane lub zmodyfikowane przez użytkownika nie spełnia standardów bezpieczeństwa produktu. Adaptery między różnymi standardami mogą przezwyciężyć mechaniczną niezgodność. Kompatybilność fizyczna nie gwarantuje, że urządzenie i gniazdo pasują do częstotliwości lub napięcia.

Marcelina@mastermedia.info.pl

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.