HomeCiekaweStowarzyszenie Elektryków Polskich, czyli SEP

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, czyli SEP

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, czyli SEP

Człowiek przez większość swojego życia zdaje różne kursy, testy oraz egzaminy potwierdzające jego wiedzę i umiejętności. Niejednokrotnie zdajemy je bo musimy, innym razem znów robimy to dla siebie. Podobnie rzecz się ma do egzaminów SEP, których zdanie jest wymagane do pracy na niektórych stanowiskach.

Czym jest egzamin sep?

Najprościej rzecz ujmując jest to egzamin państwowy, którego potwierdza nabycie umiejętności oraz wiedzę związaną z rodzajem rządzeń, instalacji oraz sieci jednej z trzech grup. Grupa 1 stanowi grupę elektroenergetyczna, grupa 2 to wszelkie instalacje oraz sieci cieplne. Grupa trzecia jest grupą gazową. SEP egzamin z wynikiem pozytywnym uprawnia zdającego do pracy na określonym stanowisku czyli stanowisku eksploatacji lub dozoru. Co ważne uprawnienia te muszą być odnawialne co 5 lat oraz są akceptowalne na terenie unii europejskiej.

Eksploatacja a dozór

Sep egzamin w zakresie eksploatacji nadaje uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, energetycznych i gazowych. Wymagane w zawodach związanych z obsługą, konserwacją, remontami, montażem urządzeń, instalacji i sieci. Egzamin w zakresie dozoru przeznaczone są dla nadzorujących pracę osób zajmujących się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, energetycznych i gazowych, w tym także wydających polecenia techniczne.

Za ile ta przyjemność?

Stowarzyszenie Elektryków Polskich przeprowadza egzaminy w stałej cenie tj. 225 złotych. Bez względu który z ponad 100 ośrodków Polsce wybierzemy czy będzie to sep warszawa lub inne miasto oraz rodzaj egzaminu (dozór lub eksploatacja) cena się nie zmieni. Natomiast koszt kursu przygotowawczego jest już sprawą indywidualna ośrodka i może wahać się od 90 do nawet 300 złotych. Nadmienić również należy, że kurs poprzedzający egzamin nie jest wymagany, jednakże zalecany szczególnie dla osób nie obytych z instalacjami oraz urządzeniami elektrycznymi. Kurs składający się z części teoretycznej oraz praktycznej z pewnością poszerzy naszą wiedzę w wybranej przez nas grupie.

Co na tym można zyskać?

Zdany egzamin sep Warszawa uprawnia nas do pracy z urządzeniami wytwarzających oraz przetwarzających prąd. Uprawnia nas również do pracy związanej z eksploatacja i/lub dozorem z urządzeniami oraz instalacjami do 1 kV (lub powyżej) oraz urządzeniami elektrotermicznymi.

Marcelina@mastermedia.info.pl