Categories:

Sita do przesiewania żwiru w pracach domowych

Ilekroć słyszymy o przesiewaniu i sortowaniu żwiru, przed oczami staje nam najczęściej żwirownia, albo inna kopalnia jakiegoś kruszywa i potężne maszyny, które wydobywają piasek z ogromnych wykopów. Wyobrażamy sobie ogromny zgiełk i hałas, który towarzyszy pracom w takich kopalniach odkrywkowych. Okazuje się jednak, że sita do przesiewania żwiru mogą być potrzebne w znacznie mniej spektakularnych okolicznościach i prawdopodobnie każdy z nas zetknął się nie raz z nimi przy okazji wizyty u kogoś, kto buduje dom albo prowadzi prace murarskie nawet na bardzo niewielką skalę. Oddzielanie piasku od żwiru potrzebne jest nawet wtedy, gdy trzeba dostarczyć piasek do piaskownicy, w której bawią się dzieci, albo przygotować podłoże do roślin w ogrodzie lub klombie. Sita do przesiewania piasku mogą się przydać również wtedy, gdy chcesz ułożyć chodnik i trzeba zrobić to równo. Przesiewanie mieszanki wymaga dużo czasu i cierpliwości, ale jest to czynność niezbędna, od której wykonania zależy efekt wykonanej pracy.

 

Czy zastanawiałeś się kiedyś, w jaki sposób można szybko i skutecznie oddzielić drobny piasek od grubszego żwiru? W tym krótkim poradniku znajdziesz informacje i praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak i dlaczego trzeba przesiewać piasek i oddzielać od niego żwir.

Jak korzystać z sita do przesiewania żwiru

Zanim dowiesz się, jak korzystać z sita do przesiewania żwiru, warto sprawdzić, do czego może być Ci ta wiedza potrzebna. Żwir jest bardziej gruboziarnisty niż piasek i pewno wielokrotnie zauważyłeś, że piasek jest bardziej miękki niż żwir. Z tego wynikają różnice w zachowaniu tych substancji i powody, dla których czasem w swojej pracy potrzebujesz miękkiego piasku a czasem twardego żwiru. W zależności od grubości i wielkości ziarna piasku i żwiru, które chcesz oddzielić, musisz znaleźć właściwe sito do wykonania tej pracy. W budownictwie żwir przechodzi przez szereg różnych rozmiarów przesiewaczy, które są wbudowane w systemy transportujące. Grubsze ziarna pozostają na górze drucianego ekranu, podczas gdy mniejsze cząstki wpadają do czekających zbiorników. Kiedy masz do wykonania drobną pracę naprawczą przy swoim chodniku albo niewielki fragment muru do otynkowania, nie potrzebujesz tak skomplikowanego systemu. Zasada działania pozostaje jednak ta sama. Możesz stworzyć własne urządzenie przesiewowe w ciągu kilku minut. Będzie się on składał z ramy (która może być wykonana z drewna lub dowolnego innego sztywnego i dającego się łatwo łączyć materiału) i rozpiętej na niej siatki. Wielkość oczek siatki określa, jaką grubość pojedynczych cząstek chcesz oddzielić od reszty. Taką ramę z rozpiętą na niej siatką umieść na taczce. Rama powinna wystawać ze wszystkich czterech stron, aby zapobiec zapadaniu się lub przechylaniu sita.

 

Na powstały w ten sposób system sortujący przesyp odpowiednią ilość piasku. Ilość tę szybko ustalisz doświadczalnie. Teraz szybko potrząsaj sitem z boku na bok, aby luźny piasek przesypał się przez siatkę.

Przez sito do taczki przedostanie się piasek o grubości ziarna mniejszej niż oczko siatki. Strząśnij z siatki to, co zostanie na powierzchni i wykonuj te czynności, aż przesiejesz potrzebną ilość piasku.

Różne sita do przesiewania żwiru

W zależności od tego, do jakich prac będą Ci potrzebne różne sita do przesiewania żwiru, możesz przygotować sobie cały ich zestaw. Będą Ci służyć, kiedy przyjdzie potrzeba przygotowania drobnego i gładkiego cementu, którym będziesz uzupełniać drobne rysy i pęknięcia w murze. Oczywiście, wtedy sito będzie musiało być bardzo gęste, ale zwykle również ilość materiału potrzebnego do takiej pracy jest niewielka.

Inne sito może być przydatne w pracach ogrodowych, gdy potrzebna będzie specjalnie przygotowana gleba, która będzie stanowić podstawę przy wprowadzeniu do ogrodu bardzo wymagających roślin. Podłoże musi być wtedy przepuszczalne, czyli musi zawierać gruboziarnisty żwir wymieszany z ziemią, która będzie zawierała niezbędne dla rozwoju roślin minerały.

Z czasem sita do przesiewania żwiru mogą stać się Twoimi ulubionymi narzędziami i szybko zauważysz, jak bardzo pomocne może stać się wykorzystywanie ich w różnych pracach domowych i ogrodniczych.