a
HomeBiznesPredyspozycje do zawodu księgowego

Predyspozycje do zawodu księgowego

Predyspozycje do zawodu księgowego

Księgowy kojarzy się przede wszystkim z osobą, która bardzo sprawnie liczy i w sposób mistrzowski posługuje się liczbami. Na ile taki stereotyp pokrywa się z rzeczywistością? Czy każdy, kto aspiruje do tego zawodu musi posiadać uzdolnienia matematyczne?

Matematyka naszych czasów

Nikogo chyba nie zdziwi, że najlepszym przyjacielem księgowego jest dzisiaj program księgowy. To komputer wykonuje większość obliczeń. Nie ma potrzeby dokonywania ich w pamięci. Dlatego też umiejętność bardzo sprawnego liczenia nie jest wymagana.
To, co przyda się księgowemu dużo bardziej to brak awersji do liczb. Osoba zajmująca się rachunkowością powinna je po prostu lubić. Musi w końcu posługiwać się nimi codziennie, w dużej ilości.

Obsługa komputera

To, co księgowy bez wątpienia musi umieć to obsługa komputera. Dobry program księgowy – bossplus.pl bardzo ułatwia pracę i bez niego współczesne prowadzenie finansów firmy jest praktycznie niemożliwe. Dlatego księgowy powinien umieć obsługiwać komputer – szczególnie program księgowy i arkusz kalkulacyjny.

Dokładność

Osoba, która chciałaby zostać księgowym powinna być także bardzo dokładna. W liczbach wyrażających kwoty nie można się pomylić. Źle postawiony przecinek może prowadzić do poważnych konsekwencji. Kandydat na posadę księgowego nie powinien zatem być chaotyczny i niedokładny.

Terminowość

Księgowy musi także bardzo skrzętnie przestrzegać wszelkich terminów. Nie może spóźniać się z oddaniem rozliczenia czy złożeniem wniosku do urzędu skarbowego. Nie jest to zatem najlepszy zawód dla typowych spóźnialskich, którzy wszystko robią na ostatnią chwilę i czasem się nie wyrabiają w terminie ze wszystkimi zadaniami.

Komunikatywność

Może się wydawać, że w zawodzie księgowego umiejętności interpersonalne nie są zbyt ważne, bo jego praca opiera się głównie na obcowaniu z liczbami. Jednak księgowi muszą także pozyskać klientów. Do tego bardzo przydają się umiejętności dobrego zaprezentowania siebie i swoich usług. Świadczenie pomocy księgowej wymaga także ciągłej komunikacji z klientami. Księgowy musi zatem być także komunikatywny i otwarty na potrzeby oraz pytania klientów.

Temperament

W zawodzie księgowego prawdopodobnie lepiej będą czuły się osoby o spokojnym temperamencie. Ludzie, którzy potrzebują wielu różnych bodźców, aby optymalnie funkcjonować raczej będą znudzeni dość monotonną pracą, którą wykonuje księgowy. Warto zatem zastanowić się, czy nasz temperament pasuje do tego zawodu.

Szybkie liczenie w pamięci nie jest zatem najważniejszą predyspozycją do zawodu księgowego. Być może przyda się w niektórych sytuacjach, jednak uzdolnienia matematyczne na pewno nie są warunkiem koniecznym do zrobienia kariery w tym zawodzie. Ważniejsze są cechy takie jak dokładność, rzetelność i terminowość. Warto także zadać sobie pytanie, czy nasz temperament pozwala nam na cieszenie się w pełni tego typu, dość specyficzną pracą. Niewątpliwie trzeba także lubić liczby. Konieczna będzie też umiejętność obsługi komputera – arkusz kalkulacyjny czy program księgowy to narzędzia przydatne każdemu księgowemu.

Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.