HomeCiekaweNa czym polega rejestrowanie obrotu na kasie fiskalnej?

Na czym polega rejestrowanie obrotu na kasie fiskalnej?

Na czym polega rejestrowanie obrotu na kasie fiskalnej?

Z jakimi wymogami, dotyczącymi codziennej pracy, powinni się liczyć przedsiębiorcy, którzy korzystają z urządzeń fiskalnych? Lista obowiązkowych czynności nie jest może zbyt długa, ale na pewno trzeba pamiętać o rzetelnym wykonywaniu wszystkich zadań. Co więcej, warto zdawać sobie sprawę z tego, że w systemie fiskalizacji online dojdzie do zmian w prowadzeniu ewidencji.
Kiedy słyszymy o obowiązkach, które towarzyszą stosowaniu kasy rejestrującej, zazwyczaj przychodzi nam do głowy konieczność wystawiania paragonów fiskalnych. Jest to oczywiście jedna z głównych czynności, wynikająca bezpośrednio z obsługiwania klientów indywidualnych. Jednakże, przedsiębiorca musi też przestrzegać innych przepisów. Część tych obowiązków trzeba wykonywać przy pomocy kasy fiskalnej, a część wymaga np. pamiętania o ważnych terminach.

Nie tylko wystawianie paragonów fiskalnych…

Oprócz drukowania i wydawania dowodów sprzedaży dla klientów, można wymienić jeszcze 4 podstawowe czynności, które wiążą się z prowadzeniem ewidencji za pomocą urządzenia fiskalnego. Po pierwsze, podatnik jest zobligowany do realizowania 2 rodzajów raportów – dobowych oraz miesięcznych. Zestawienia te zawierają m.in. informacje na temat obrotu oraz kwot należnego podatku. Po drugie, przedsiębiorca musi przechowywać kopię wszystkich paragonów fiskalnych, które wydał swoim klientom. Obecnie dokumenty tego typu można nadal archiwizować w 2 formach – papierowej lub elektronicznej. Ponadto, przepisy wymagają, aby kopię każdego paragonu zachować przez okres 5 lat (licząc od końca roku obrachunkowego, w którym oryginał dowodu sprzedaży został wydany nabywcy). Po trzecie, właściciel urządzenia rejestrującego musi dopilnować tego, aby należąca do niego kasa fiskalna przechodziła obowiązkowe przeglądy techniczne. Kontrola tego typu, przeprowadzana przez serwisanta z ważnymi uprawnieniami, odbywa się nie rzadziej niż co 2 lata. I wreszcie po czwarte – przez cały okres eksploatacji danego urządzenia, trzeba przechowywać poświęconą mu książkę serwisową. Dodatkowo, dokumentacja ta powinna zawierać prawidłowe wpisy, dotyczące np. przeglądów technicznych. Innymi słowy, książka serwisowa pozwala na sprawdzenie „historii” danego urządzenia.
Bardziej szczegółowe wyjaśnienie wszystkich obowiązków można aktualnie znaleźć na wielu stronach internetowych. Artykuły na ten temat zawiera także ten portal o kasach fiskalnych.

Obowiązki podatnika w systemie kas online

Nowy system fiskalizacji, który zacznie być stopniowo wdrażany od 2018 roku, doprowadzi do pewnych modyfikacji w sposobie rejestrowania obrotu. Kluczowe wydaje się przede wszystkim to, że w polskich firmach pojawią się wtedy kasy online. Urządzenia te będą współpracowały z systemem teleinformatycznym Ministerstwa Finansów. Centralne Repozytorium Kas (CRK), bo tak zostało nazwane to rozwiązanie, pozwoli na gromadzenie danych dotyczących m.in. ewidencji prowadzonej na konkretnych urządzeniach fiskalnych. W rezultacie, obowiązkiem podatnika będzie dopilnowanie tego, aby kasa online prawidłowo transmitowała wspomniane informacje. Co więcej, nowe technologie sprzedaży umożliwią zgodne z przepisami realizowanie i wysyłanie e-paragonów fiskalnych. Przedsiębiorca będzie zaś musiał udostępniać te dokumenty w formie elektronicznej wtedy, gdy nabywca o to poprosi.
Zmian w funkcjonujących regulacjach prawnych będzie zresztą znacznie więcej. Dodatkowe informacje o nowych przepisach fiskalnych można znaleźć w tekstach publikowanych na tej stronie.

Marcelina@mastermedia.info.pl

producent pudełek ortodoncja katowice