Categories:

Jak często potrzebna jest kontrola kardiowertera?

Wszczepialny kardiowerter-defibrylator (ICD) to urządzenie, które wykrywa każde zagrażające życiu, szybkie bicie serca. Takie nieprawidłowe bicie serca nazywane jest arytmią. Jeśli arytmia zostanie wykryta, urządzenie szybko wysyła impuls elektryczny do serca, a wstrząs przywraca jemu normalny rytm. Nazywa się to defibrylacją. Kardiowerter jest używany w celu zapobiegania nagłej śmierci u pacjentów z rozpoznanym, utrwalonym częstoskurczem komorowym lub migotaniem komór. Badania wykazały, że urządzenie odgrywa rolę w zapobieganiu zatrzymania krążenia u pacjentów wysokiego ryzyka. Kardiowertery nowszej generacji mogą mieć podwójną funkcję, która obejmuje funkcję rozrusznika serca. Funkcja stymulatora pobudzi serce do bicia, jeśli wykryje, że tętno jest zbyt wolne. Jak często potrzebna jest kontrola kardiowertera?

Jak często powinna być przeprowadzana kontrola kardiowertera?

Bateria litowa w kardiowerterze może służyć od 5 do 7 lat. Bateria jest zwykle sprawdzana podczas regularnych przeglądów – kontrola kardiowertera powinna odbywać się co około 6 miesięcy.

Jak działa kardiowerter?

Kardiowerter próbuje przywrócić normalne bicie serca. Jeśli Twoje urządzenie ma funkcję rozrusznika, gdy bicie serca jest zbyt wolne (przy tzw. bradykardii), działa jak rozrusznik i wysyła do serca sygnały elektryczne. Kiedy natomiast występuje częstoskurcz komorowy (bicie serca jest zbyt szybkie lub chaotyczne), powoduje wstrząsy defibrylacyjne, aby zatrzymać nieprawidłowy rytm.

 

Kardiowerter działa 24 godziny na dobę. Dlatego ważne jest, aby był przez cały czas sprawny i spełniał swoje funkcje. Zorientuj się jak często potrzebna jest kontrola kardiowertera w Twoim przypadku, aby mieć pewność, że działa właściwie.

Zalecenia przy używaniu kardiowertera

Jeśli masz wszczepiony kardiowerter-defibrylator, powinieneś zwracać uwagę na otoczenie i urządzenia, które mogą zakłócać jego działanie. Z reguły szkodliwe dla kardiowertera są urządzenia z silnymi polami magnetycznymi. Mogą one zakłócać sygnalizację kardiowertera i uniemożliwiać jej prawidłowe działanie, czasami bez Twojej wiedzy. Im dłużej jesteś narażony na działanie potencjalnie zakłócającego urządzenia i im bliżej znajduje się ono w pobliżu kardiowertera, tym bardziej prawdopodobne jest, że wpłynie to na jego działanie. W takim przypadku potrzebna będzie kontrola kardiowertera.

Życie z kardiowerterem

Po wszczepieniu urządzenia należy podjąć pewne środki ostrożności. Porozmawiaj szczegółowo z lekarzem lub zadzwoń do firmy, która wyprodukowała Twoje urządzenie.

 

Jeśli podróżujesz samolotem, przed przejściem przez bramkę do wykrywania metalu poinformuj osoby monitorujące bezpieczeństwo, że masz kardiowerter (może on uruchomić alarm). Jeśli będziesz przechodzić przez badania z użyciem urządzeń wykorzystujących magnes lub pole elektromagnetyczne, zgłoś to. Jeśli urządzenie do badania zawiera magnes, może to zakłócać programowanie lub działanie kardiowertera (jeśli jest przytrzymywany przy urządzeniu dłużej niż kilka sekund). Jeśli masz podejrzenia co do ewentualnego uszkodzenia, konieczna będzie kontrola kardiowertera. Telefony komórkowe są ogólnie bezpieczne, ale trzymaj je w odległości co najmniej 20 centymetrów od urządzenia. Unikaj noszenia telefonu komórkowego w kieszeni na piersi.

 

Systemy antykradzieżowe lub elektroniczny nadzór artykułów stosowane w wielu sklepach samoobsługowych mogą również wchodzić w interakcje z kardiowerterem lub rozrusznikiem – nie opieraj się o te urządzenia. Unikaj dużych pól magnetycznych, takich jak zakłady wytwarzania energii i zakłady przemysłowe (np. złomowiska samochodowe, które wykorzystują duże magnesy).

 

Zawsze zgłaszaj się do lekarza, gdy czujesz się źle po aktywności fizycznej lub masz pytania dotyczące rozpoczęcia nowej aktywności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące używania sprzętu w pobliżu kardiowertera lub jeśli czujesz, że Twojemu urządzeniu należy się kontrola kardiowertera, zawsze porozmawiaj o tym ze swoim lekarzem prowadzącym.