HomeZdrowie i UrodaCzynniki ryzyka udaru mózgu

Czynniki ryzyka udaru mózgu

Czynniki ryzyka udaru mózgu

Udar mózgu to choroba, której przyczyną jest niedostateczny dopływ krwi do określonych obszarów mózgu Więcej http://portaldlazdrowia.pl/temat/udar-mozgu/). Może być wywołany przez ograniczenie dopływu krwi na skutek zmniejszenia się przekroju tętnicy doprowadzającej krew albo przez pękniecie tętniczki mózgowej. W pierwszym przypadku jest to udar niedokrwienny, w drugim udar w znany jako wylew. Wylew występuje znacznie rzadziej, ale jego skutki są zazwyczaj groźniejsze, choroba częściej kończy się śmiercią lub nieodwracalnym kalectwem.
Właściwy udar mózgu bywa poprzedzony incydentem, który przebiega z podobnymi objawami jak właściwy udar mózgu, ale przemijającymi po godzinie maksymalnie po jednej dobie (zobacz http://portaldlazdrowia.pl/objawy-udaru-mozgu/). Objawy udaru to drętwienie kończyn po jednej stronie ciała, niedowład kończyn, silny ból głowy, osłabienie kończyn, zaburzenia mowy i wiele innych, które niekoniecznie muszą wystąpić w danym przypadku.
Z wystąpieniem udarem mózgu związanych jest wiele innych chorób lub czynników, które ogólnie nazywa się czynnikami ryzyka. W wielu przypadkach jest to efekt bardziej złożony, oceniając czynniki ryzyka trzeba sięgnąć głębiej, szukać przyczyn pierwotnych Tak jest na przykład w przypadku miażdżycy, która prowadzi do zmniejszenia światła tętnic (czyli może prowadzić do niedokrwienia). Miażdżyca może być wywołana przez utrzymywanie się nadciśnienia lub podwyższonego poziomu cholesterolu LDL.
Z kolei nadwaga jest czynnikiem ryzyka zarówno nadciśnienia jak i podwyższonego cholesterolu. Co jest przyczyną nadwagi? Odpowiadając w ten sposób na podobne pytania możemy znaleźć cały katalog chorób, czy elementów stylu życia (dieta, aktywność fizyczna itp.), które pośrednią zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia udaru mózgu w przyszłości. Dlatego ważne jest eliminowanie przyczyn chorób i innych czynników ryzyka, ponieważ wystąpienie więcej niż jednego z nich radykalnie zwiększa prawdopodobieństwo udaru mózgu.

Marcelina@mastermedia.info.pl