a
HomeZdrowie i UrodaCzynniki ryzyka udaru mózgu

Czynniki ryzyka udaru mózgu

Czynniki ryzyka udaru mózgu

Czynniki ryzyka udaru mózgu

Udar mózgu to choroba, której przyczyną jest niedostateczny dopływ krwi do określonych obszarów mózgu Więcej http://portaldlazdrowia.pl/temat/udar-mozgu/). Może być wywołany przez ograniczenie dopływu krwi na skutek zmniejszenia się przekroju tętnicy doprowadzającej krew albo przez pękniecie tętniczki mózgowej. W pierwszym przypadku jest to udar niedokrwienny, w drugim udar w znany jako wylew. Wylew występuje znacznie rzadziej, ale jego skutki są zazwyczaj groźniejsze, choroba częściej kończy się śmiercią lub nieodwracalnym kalectwem.

Właściwy udar mózgu bywa poprzedzony incydentem, który przebiega z podobnymi objawami jak właściwy udar mózgu, ale przemijającymi po godzinie maksymalnie po jednej dobie (zobacz http://portaldlazdrowia.pl/objawy-udaru-mozgu/). Objawy udaru to drętwienie kończyn po jednej stronie ciała, niedowład kończyn, silny ból głowy, osłabienie kończyn, zaburzenia mowy i wiele innych, które niekoniecznie muszą wystąpić w danym przypadku.

Z wystąpieniem udarem mózgu związanych jest wiele innych chorób lub czynników, które ogólnie nazywa się czynnikami ryzyka. W wielu przypadkach jest to efekt bardziej złożony, oceniając czynniki ryzyka trzeba sięgnąć głębiej, szukać przyczyn pierwotnych Tak jest na przykład w przypadku miażdżycy, która prowadzi do zmniejszenia światła tętnic (czyli może prowadzić do niedokrwienia). Miażdżyca może być wywołana przez utrzymywanie się nadciśnienia lub podwyższonego poziomu cholesterolu LDL.

Z kolei nadwaga jest czynnikiem ryzyka zarówno nadciśnienia jak i podwyższonego cholesterolu. Co jest przyczyną nadwagi? Odpowiadając w ten sposób na podobne pytania możemy znaleźć cały katalog chorób, czy elementów stylu życia (dieta, aktywność fizyczna itp.), które pośrednią zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia udaru mózgu w przyszłości. Dlatego ważne jest eliminowanie przyczyn chorób i innych czynników ryzyka, ponieważ wystąpienie więcej niż jednego z nich radykalnie zwiększa prawdopodobieństwo udaru mózgu.

Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.