a
HomeBiznesBiuro rachunkowe – jakie świadczy usługi?

Biuro rachunkowe – jakie świadczy usługi?

Biuro rachunkowe – jakie świadczy usługi?

Wybór współpracy z biurem rachunkowym to możliwość prowadzenia księgowości firmy przez specjalistów bez konieczności ponoszenia dużych kosztów. Usługi oferowane przez tego typu podmioty są bardzo różne. Dla firm na terenie Wrocławia i okolic biuro rachunkowe to przede wszystkim pomoc w zakresie spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Prowadzenie rozliczeń księgowo-podatkowych

W zależności od rozmiarów prowadzenia działalności oraz profilu przedsiębiorstwa praktycznie każde biuro rachunkowe oferuje możliwość rozliczania się na podstawie ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów, a także karty podatkowej czy ryczałtu ewidencjonowanego.

Prowadzone w zależności o formy opodatkowania ewidencje dotyczyć mogą przede wszystkim środków trwałych, rozliczeń z tytułu podatku VAT czy z pracownikami, o ile firma ich zatrudnia.

Występowania przed instytucjami państwowymi

Pracownikom biura rachunkowego udzielane jest zazwyczaj pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorstwa przed takimi ograniami jak Urząd Skarbowy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Pozwala to pracownikom biura na występowanie do tych instytucji z różnego rodzaju wnioskami, a także na prowadzenie rozliczeń oraz dokonywanie zapytań o ich poprawność. Często sprowadza się to do składania deklaracji podatkowych czy rozliczeniowych, a także do uiszczania zaliczek na podatek oraz wpłat na poczet składek.

Inne zadania biura rachunkowego

Oprócz wymienionych czynności biuro rachunkowe prowadzi rozliczenia z pracownikami oraz prowadzi och akta osobowe. Pracownicy biura dbają nie tylko o poprawność rozliczeń, ale mają na uwadze badania okresowe pracowników czy konieczne szkolenia na przykład BHP.

Ponadto niektóre biura rachunkowe oferują usługi związane z analizą sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Pracownicy przygotowują różnego rodzaju zestawienia, które mogą być przydatne przedsiębiorcy między innymi przy ubieganiu się o dotacje czy kredy bankowy oraz do podejmowania strategicznych dla firmy decyzji zarządczych.

Materiały do tekstu udostępniło Biuro rachunkowe Taxmentor Katowice

Rate This Article
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.